Diakenwijding

Op zondagmiddag 10 juni 2012 werd in de parochiekerk van de H.H. Maria en Ursula te Delft Robin Voorn tot diaken gewijd door Aartsbisschop Vercammen. Ria Verschuur, parochiane van Delft, heeft een korte impressie geschreven:

Ze zijn er allemaal in de verscholen oud-katholieke kerk aan het Bagijnhof in Delft: de aartsbisschop met zijn chaplain, de parochiepastoor, de akolieten, de organist en het ‘regionale’  koor, een volle kerk met familie, vrienden, collega’s en parochianen, en natuurlijk de wijdeling zelf: Robin Voorn. Alles is klaar voor het feest.

Een feest ís het om deze diakenwijding mee te mogen maken en om Robin heen te staan. Met het   meezingen en meebidden; met een lach en instemming om de rake typeringen in de aanbevelingen; met een intense beroering tijdens de litanie als Robin uitgestrekt ligt, en daarna bij de handoplegging door onze bisschop.

De taak van diaken Robin begint na een kleine processie in het midden van de gemeente met het lezen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, en met de geur van wierook.

Wat een feest! 

Wij feliciteren Robin Voorn met zijn diakenwijding!

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 juni 2012