Nieuwe Kanunnik

Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht hield op 31 mei jl. zijn voorjaarsvergadering. Op de agenda stond o.a. de vacature die was ontstaan door het overlijden van kanunnik drs. Pieter van Tilburg, de secretaris van het Kapittel op 7 maart j.l. Kanunnik drs. Verhey-de Jager werd tot secretaris van het Kapittel gekozen. Tot nieuw lid werd gekozen Piet M.J. Coemans, pastoor van de parochie van de H. Maria Magdalena te Eindhoven, die de keuze heeft aanvaard. Het Metropolitaan Kapittel is het eerste en oudste adviescollege van de aartsbisschop van Utrecht en ook verantwoordelijk voor de verkiezing van de Utrechtse bisschoppen.

Wij feliciteren pastoor Piet Coemans met zijn verkiezing.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 juni 2012