Kerkelijk Leven op de Dam

Op 16 juli 2012 is het 150 jaar geleden dat de Oud-Katholieke Parochiekerk St. Jan de Doper aan de Dam te Schiedam in haar nieuwe gedaante werd ingewijd. Al vele eeuwen stond er al een godshuis op deze plek.

De Schiedamse parochie viert dit jubileum op de feestdag van haar patroon, Johannes de Doper, op 24 juni a.s.

Om 15.00 uur wordt feestelijk de eucharsitie gevierd, waarin aartsbisschop Joris zal voorgaan. Na afloop is er een samenzijn met een maaltijd in de bijgebouwen en de pastorietuin.

Een ieder is van harte welkom, maar wel gaarne met opgave vooraf (J.v.d.Meer, secretaris).

Een mooie gelegenheid om de niet zo lang geleden gerestaureerde kerk te bewonderen inclusief de bijzondere gedenkramen met geloofsgetuigen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juni 2012