En nog een diakenwijding deze zomer

Na de diakenwijding van pastoraal werker Robin Voorn in Delft op zondag 10 juni, is het opnieuw feest aan het einde van de zomer. Op zondag 26 augustus a.s. zal mevrouw drs. Joke Kolkman gewijd worden tot diaken in de parochiekerk van de HH.Petrus en Paulus, genaamd ‘Het Paradijs’, aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam.

Joke Kolkman (1962) rondde eerder dit jaar haar studie af aan het Oud-Katholiek Seminarie en wordt per 1 september aangesteld in het pastoraat van de parochie Arnhem en de kerngroep Nijmegen. Zij is al jaren werkzaam in het categoriaal pastoraat en functioneert al enige tijd als coördinator van de Werkgroep Vorming & Toerusting. Joke is gehuwd met Herman Toorman en het echtpaar heeft twee kinderen.

De eucharistieviering begint om 14.30 uur.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juni 2012