Van Jorwert naar Leeuwarden

De Kerngroep Friesland heeft zich in overgrote meerderheid geschaard achter het voorstel van het kerkbestuur om het in 2011 in gang gezette voornemen een meer stedelijke kerkplek te zoeken, binnen afzienbare tijd concreet te maken. De groep verhuist van Jorwert naar Leeuwarden. De kerngroep maakt deel uit van de  parochie van de H.Martinus van Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder.

Een vergadering daarover vond zaterdagmiddag, 21 juli, plaats in de Lutherse Kerk in Leeuwarden. Dat zal ook de plek zijn waarheen de groep oud-katholieken verhuist. De aartsbisschop van Utrecht neemt de uiteindelijke beslissing. Het is landelijk beleid van de oud-katholieken zoveel mogelijk een kerkplek te zoeken in een stedelijke omgeving.

Na ruim 200 jaar afwezigheid bevindt zich weer een oud-katholieke gemeenschap in de stad Leeuwarden. Wanneer de verhuizing precies plaatsvindt ligt nog niet vast. De kerngroep zal in dat proces zelf een belangrijke rol spelen. Bijna zeven jaar geleden is onder leiding van de toenmalige pastoor Annemieke Duurkoop bescheiden begonnen met het houden van oud-katholieke vieringen. Inmiddels is dat uitgegroeid tot twee vieringen per maand waaraan 20 tot 30 mensen deelnemen. De vieringen zijn steeds op de zaterdagavonden die voorafgaan aan de 2e en 4e zondag van de maand. Dat zal voorshands ook in Leeuwarden zo blijven.

 

Bron: persbericht secretaris kerkbestuur
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 juli 2012

.