Levendig verslag straatpastoraat

De vastenactie vorig jaar was bestemd voor het werk van de Stichting Straatpastoraat Leiden en bracht circa negenduizend euro op. Zoals velen bekend is, werkt pastoor Paul Brommet sinds eind 2010 als straatpastor in Leiden naast zijn taak als pastoor van de oud-katholieke parochie aldaar.

De Stichting Straatpastoraat Leiden gaf onlangs een jaarverslag uit over het 2011 en dat biedt een goed inzicht in de werkzaamheden van de straatpastor en de specifieke problemen, waar hij mee te maken krijgt. Het jaarverslag valt hier te lezen.

 

 

  

  

 

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau 24 juli 2012