Joke Kolkman diaken gewijd

Terwijl de wijdeling uitgestrekt ter aarde ligt, wordt de litanie van alle heiligen gezonden. Het was feest in de Paradijskerk te Rotterdam op zondagmiddag 26 augustus, waar drs. Joke Kolkman de wijding tot diaken ontving uit handen van aartsbisschop Joris Vercammen..

Voor een verslag en foto-impressie wordt graag verwezen naar de site van de Paradijsparochie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 augustus 2012