Pastoor de Rie geinstalleerd

Aartsbisschop Joris Vercammen installeerde jongstleden zondag priester Hans de Rie als pastoor van de parochie van de HH. Petrus en Paulus te Rotterdam. Hans de Rie is sinds 1 september 2007 parttime verbonden aan de Paradijskerk als Citypastor, maar heeft nu ook de verantwoordelijkheid voor de parochie te Rotterdam erbij gekregen. Zijn arbeid concentreert zich nu geheel op Rotterdam.Wij wensen Hans alle zegen toe in zijn dubbelfunctie.

 

  

 

 

 

Foto: met dank aan de website Delft

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 november 2012