Anglican Consultative Council

Van 27 oktober tot en met 7 november 2012 werd in Aotearoa / Auckland, Nieuw Zeeland, de 15de Anglican Consultative Council (ACC) gehouden onder voorzitterschap van de aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams. Namens de Internationale Bisschoppen Conferentie van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht woonde de bisschop van Haarlem het grootste gedeelte van de bijeenkomst mee en maakte kennis met de wereldwijde gemeenschap van kerken, met wie de oud-katholieken sinds het Bonn Agreement van 1931 in kerkelijke gemeenschap leven.
In de ACC zijn alle provincies van de Anglican Communion (AC), de wereldwijde gemeenschap van anglicaanse kerken, door afgevaardigden vertegenwoordigd. De Raad vormt daarmee een van de vier zogenaamde ‘instruments of communion’; de andere drie zijn de Aartsbisschop van Canterbury, de Lambeth Conference, en de bijeenkomst van de primaten (de eerste bisschoppen van de provincies). Deze instrumenten zijn bedoeld om de wereldwijde gemeenschap van de anglicaanse kerken in stand te houden en te laten functioneren.

De bisschop doet uitgebreid verslag, dat hier te lezen valt, evenals zijn toespraak tot de vergadering.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 november 2012