Liturgische Wegwijzer

De Commissie voor de Liturgie heeft voor het nieuwe kerkelijk jaar, dat begint met de Advent, het Directorium uitgegeven. Er is een volledige en een beknopte versie beschikbaar. In het Directorium staat aangegeven wat er op de zondagen en andere dagen door de week gevierd wordt, wel feest voorrang heeft en wanneer, welke liturgische kleur hierbij hoort etc. Uitermate handig voor roostermakers, voorgangers, organisten en kosters.

Zowel de volledige als beknopte versie zijn hier te vinden.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 november 2012