Cursisten op retraite

Een groot deel van de cursisten aan de in november gestarte lectorenopleiding was het afgelopen weekend op retraite in de abdij Maria Toevlucht in Zundert. Naast de stuurgroep lectoren was ook aartsbisschop Vercammen mee als leiding, zijn boekje”Oud- en nieuw-katholiek” stond dan ook op de agenda ter bespreking en bezinning.

De lectoren in opleiding reageerden na afloop zeer enthousiast over de gehouden retraite, het zal zeker niet de laatste keer zijn geweest.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau,
28 januari 2013