Op weg naar Jeruzalem

In samenwerking met de Protestantse Pers geeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland opnieuw een meditatief boekje uit voor de Veertigdagentijd en de Paasweek. De auteur is ditmaal Luc De Saeger, theoloog en bijbelkenner, die op verzoek van de bisschoppen de lezer meeneemt op de weg, die Jezus gaat naar Jeruzalem. Leidraad is het evangelie van Lucas. Voor elke dag een tekst, een meditatieve overweging en een gebed. Vormgeving: Sync. Creatieve Producties te Hilversum. Prijs 5,95 euro. Te bestellen via de webshop. Van harte aanbevolen voor de Veertigdagentijd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 januari 2013