Dr. Olav Fykse Tveit brengt bezoek aan Nederland

De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken is op uitnodiging van de Nederlandse Raad van Kerken in Nederland op 17 en 18 januari 2013. Hij wordt vergezeld door dr. Hielke Wolters, de tweede man bij de WCC en voorheen directeur van OIKOS in Utrecht. Dr. Tveit verzorgt op vrijdag de 18e een presentatie tijdens de jaarlijkse oecumenelezing in de Geertekerk te Utrecht, maar heeft gedurende zijn tweedaags bezoek nog zes ontmoetingen.

Op 17 januari hebben Tveit en Wolters eerst een werklunch bij de dienstenorganisatie van de PKN. Daarna volgt een ontmoeting met vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties; gevolgd door een gesprek met diverse leiders van kerken in Nederland, onder wie de leden van de plenaire Raad van Kerken. ’s Avonds is er een diner met een delegatie van het moderamen van de Raad, en enkele adviseurs van het oecumenische werk in Nederland.

Op 18 januari volgt er in de ochtend een ontmoeting met de pers. Tveit en Wolters kunnen daar een toelichting geven op het belang van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Korea), die plaats zal vinden van 23 oktober tot 10 november van dit jaar. Vervolgens is er een werklunch met de episcopale kerken, de Oud-Katholieke Kerk is dan gastheer.
Het programma wordt afgesloten met de speech van Tveit, waarvoor iedereen zich kan opgeven bij rvk@raadvankerken.nl (entree tien euro). Een viering met onder meer een Scandinavisch lied van eenheid uit het nieuwe Liedboek van enkele kerken, dat in mei wordt gepresenteerd, sluit het formele bezoek af. Er volgt nog een nieuwjaarsreceptie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 januari 2013