Den Helder en Enkhuizen gaan dynamische tijd tegemoet

Bisschop Schoon met rechts de pastores Albers en Scheltinga en links pastoor Mùnch

in Den Helder.

De Anglicaanse priester Joop Albers bereikte in de loop van vorig jaar de leeftijd van 65 jaar en nam daarom afscheid als luchthavenpastor te Schiphol aan het einde van het jaar. Pastor Joop is er echter niet de man naar om stil te gaan zitten en bood zijn diensten opnieuw aan de Oud-Katholieke Kerk aan. En daar werd graag gebruik van gemaakt. De bisschop van Haarlem heeft pastoor Joop nu voor de duur van twee jaar aangesteld in de pastorale zorg in de parochies Den Helder en Enkhuizen. Formeel is hij deservitor van de beide parochies.

De feestelijk installatie door de bisschop vond op zaterdagmiddag 12 januari jl. plaats in Den Helder en zondagochtend 13 januari jl. in Enkhuizen. Bisschop Schoon maakte van de gelegenheid gebruik om de pastores Harald Münch, Rudolf Scheltinga en Nico Schoorl dank te zeggen voor hun tijdelijke waarneming van de zorg voor de beide parochies. De oud-pastoor van Enkhuizen, Henk Schoon, was eveneens in Enkhuizen aanwezig. 

Er was opvallend veel belangstelling vanuit de oecumene in beide vieringen. Wij wensen pastoor Joop een goede tijd in Enkhuizen en Den Helder.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 januari 2013 
Foto´s: Lucy Power

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          een bijzondere kerkganger