Werkweek Oud-Katholieke Spiritualiteit

Wat is oud-katholieke spiritualiteit?

Van maandag 3 juni (17.00 uur) t/m vrijdag 7 juni (13.00 uur) vindt in de Benedictijner Sint Willibrords Abdij in Doetinchem een werkweek plaats met als thema: ‘Oud-Katholiek zijn betekent……’.

Aartsbisschop Joris Vercammen, priester Michael Bangert (Basel) en priester Peter Klein (Blumberg) nodigen u van harte uit voor deze samenkomst die in de vorm van een retraite gehouden wordt. De voertaal zal Duits zijn.

Bij de dagindeling wordt rekening gehouden met de gebedsdiensten van de monniken. Elke morgen zal aartsbisschop Joris Vercammen een inleiding geven op het thema: ‘Oud-Katholiek zijn betekent…’, met als subthema’s: Pelgrimeren naar de bron…, Leven in gemeenschap met Christus en met de wereld, Deelnemen aan Gods missie.

Peter Klein, die vele jaren ervaring heeft met contemplatieve retraites, zal de deelnemers daarna dagelijks begeleiden bij stilte en meditatie.

’s Avonds wordt onder begeleiding van Michael Bangert van gedachten gewisseld.

Er zal voldoende gelegenheid zijn voor wandelingen en gesprekken, voor gezamenlijke bijeenkomsten en om de werkresultaten te verzamelen en vast te leggen.

Deelnemers: maximaal 22 personen (inclusief de begeleiding). Geestelijken en leken (uit Nederland, Zwitserland, Duitsland, Polen, Oostenrijk en Tsjechië) die belangstelling hebben, worden van harte uitgenodigd.

De kosten bedragen € 270,– p.p. (excl. reiskosten), ter plekke contant te betalen..

Aanmeldingen worden graag uiterlijk  15 mei a.s. ontvangen via het Bisschoppelijk Bureau, buro@okkn.nl.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 april 2013