Dialoog met de Kerk van Zweden afgesloten

Van 10 tot 12 april 2013 kwam de dialoogcommissie van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden voor de twaalfde en hoogstwaarschijnlijk laatste keer sinds haar instelling in 2005 bij elkaar. De jaarlijkse bijeenkomst vond dit keer plaats in Höör, een plaatsje in het zuiden van Zweden. Daar is het in de lente en de zomer ongetwijfeld aangenaam vertoeven, maar nu waaide er een nog altijd winterse oostenwind. Gelukkig was de gastvrijheid in Stiftgården Åkersberg hartverwarmend, evenals het bezoek tegen het einde van de bijeenkomst aan de kathedraal van Lund, waar de commissie werd ontvangen door de deken en de pastoor.

In enkele intensieve sessies legde zij de laatste hand aan het document dat de basis moet vormen van de kerkelijke gemeenschap, waartoe de kerken na instemming kunnen overgaan. Het document bestaat uit verschillende hoofdstukken. Allereerst wordt er kort ingegaan op de aanleiding tot de dialoog en de ontstaansgeschiedenis daarvan. Vervolgens presenteren de kerken zichzelf: hun historische ontwikkeling, hun huidige kerkzijn en hun theologie. Daarna is een hoofdstuk gewijd aan de gemeenschappelijke visie op wat de kerk is en hoe zij functioneert. Vervolgens komt er een hoofdstuk met vraagstukken waarover nog verder moet worden gesproken, ook in relatie tot andere kerken met wie zij in dialoog zijn. Tenslotte volgt er een lijstje aanbevelingen.

Het document zal nu eerst – voordat het openbaar gemaakt wordt – worden aangeboden aan de bestuursorganen van de betrokken kerken, waarbij de commissie natuurlijk hoopt op een goede ontvangst. In ieder geval beschouwt zijzelf haar omvangrijke taak als afgesloten, waarvoor de voorzitter in het slotgebed van de bijeenkomst God dankte.

Tekst en foto: bisschop dr. Dirk Jan Schoon, Amsterdam 15 april 2013 
op de foto van links naar rechts: prof.dr. Urs von Arx; prof.dr. Sven Erik Brodd; past.drs. Peter Feenstra; bisschop dr. Jonas Jonson.