Oud-Katholieken bij springprocessie in Echternach

Ook dit jaar gingen er oud-katholieken naar de springprocessie in Echternach. Deze processie is gewijd aan de Heilige Willibrordus die begraven ligt in de crypte van de basiliek van Echternach.
De groep van 15 oud-katholieken bestond uit parochianen van de parochies: Leiden, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem.

Openingsdienst
De openingsdienst was in één woord: prachtig!
Een grote stoet misdienaren en geestelijken schreed door het gangpad naar voren, begeleid door imposant orgelspel. We zongen het Willibrorduslied en later ‘de Litanie van de Heilige Willibrordus’. De preek was naar ons idee ‘oerconservatief’, maar dat mocht de pret niet drukken en het deed niets af van het prachtige samenzijn. De dienst werd afgesloten met nog een mooi Willibrorduslied en daarna gingen alle aanwezigen één voor één de crypte in om het graf van de Heilige Willibrordus te bezoeken. In verschillende talen werden er liederen en gebeden ten gehore gebracht in de crypte, de Nederlandse pelgrims en bezoekers (waaronder wijzelf) zongen onder andere gezamenlijk het 6e couplet van het Wilhelmus: ‘Mijn schild en de betrouwe, zijt Gij o God mijn Heer’…
Na afloop was er in een nabij gelegen ruimte de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
 
Kreuzkapelle Echternach
De volgende ochtend maakten we ons gereed om naar de Kreuzkapelle in Echternach te gaan, alwaar onze Aartsbisschop Mgr Joris Vercammen voor zou gaan in een oud-katholieke eucharistieviering.
We kwamen aan bij een mooi klein kerkje waar een beeld van de Heilige Willibrordus ons aan het begin van het pad vriendelijk opwachtte.
De eucharistieviering was puur en intiem van karakter, mede omdat we met een kleine groep van 15 mensen waren. Na de viering begaven we ons zo langzamerhand richting het stadscentrum van Echternach alwaar de processie om 9:30 uur zou aanvangen.
 
Springprocessie
‘Indrukwekkend’ en ‘overweldigend’. Zo zou ik de processie willen omschrijven!
Duizenden mensen ‘springen’ mee in deze processie en tientallen geestelijken lopen (geassisteerd) in optocht achter de ‘springende’ menigte aan. Een geordende menigte overigens, want de processie-optocht bestaat uit een lange stoet mensen, waarvan iedere rij ‘vijf personen breed’ is.
 
Bijzondere deelnemers
Naast geestelijken die wij regelmatig op televisie zien (o.a. de kardinalen Eijk en Simonis) zagen wij Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg en zijn erfgroothertogin Stéphanie deelnemen aan de springprocessie. Vanzelfsprekend zijn er mooie foto’s gemaakt van deze mensen
 
Stoet van geestelijken
De stoet van geestelijken tijdens deze processie begon met onze oud-katholieke aartsbisschop mgr Joris Vercammen.
En al weten ‘ingewijden’ dat de volgorde van geestelijken in deze optocht zorgvuldig en doordacht is bepaald, je valt als eerste geestelijke in een optocht van bonte liturgische gewaden en allerlei pracht en praal toch veel meer op dan ergens midden in de rij.
Het is dat er tijdens een processie niet geapplaudisseerd mag worden (waardoor wij onszelf hebben ingehouden), maar toen onze oud-katholieke aartsbisschop naderde werd er binnen de groep oud-katholieken wel over applaudisseren gesproken! Gevoelens van trots en waardering maakten zich van ons meester!
 
Aan alles komt een einde
De processie kwam uren na aanvang ten einde, en na elkaar alle goeds toegewenst te hebben ging iedere oud-katholiek zijns of haars weegs.
Ik raad een ieder die daartoe in de gelegenheid is aan, toch minimaal eenmaal naar de springprocessie in Echternach te gaan!

ZIe tevens: foto’s van de springprocessie en de groep oud-katholieken

en video openingsdienst 20 mei 2013
en video processie op 21 mei 2013

 
Tekst en foto’s: Arend van Hal, parochie Arnhem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2013