Unieke samenwerking museum en kerk

Unieke samenwerking tussen de Oud-Katholieke Kerk en het Museum Catharijneconvent.
De Oud-Katholieke Kerk herbergt een bijzondere collectie religieus erfgoed in haar parochies, waaronder laat middeleeuws textiel en veel voorwerpen uit de 17e en 18e eeuw, die voor gebruik in de eredienst werden gemaakt.  Een aantal topstukken uit de collectie zijn ondergebracht in het museum Het Catharijneconvent te Utrecht.
Het beheer en behoud van het erfgoed is een zorg voor de parochiebesturen. Deze zorg wordt nu verlicht door een unieke samenwerking tussen de Oud-Katholieke Kerk en het Catharijneconvent, waarbij de projectmatige aanstelling van dr. Richard de Beer voor de duur van vier jaar als consulent/conservator voor het oud-katholiek erfgoed kon worden gerealiseerd.  Dr. de Beer gaat enerzijds aan het werk als conservator in het museum met o.a. als taak de oud-katholieke collectie meer over het voetlicht te brengen en anderzijds als consulent en vraagbaak fungeren voor de oud-katholieke parochies. Het project kwam tot stand op initiatief van de Commissie voor de Pretiosa (erfgoed) en werd financieel mogelijk gemaakt door o.a. de Stichting Oud-Katholiek Museum en twee kerkelijke fondsen.

Richard de Beer (1964) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud-Universiteit van Nijmegen. Hij was gedurende twintig jaar werkzaam bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, waar hij zich op diverse terreinen bewoog: inventarisaties van kerken van alle denominaties en rapportages en waardestellingen naar aanleiding daarvan; adviezen inzake beheer, behoud en restauraties van kerkelijk erfgoed; selectie en herbestemming van kerkelijk erfgoed. Daarnaast publiceerde hij op het gebied van orgels, middeleeuwse handschriften en kerkgeschiedenis. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij de determinering en datering van de vele textielschatten, van het zilverwerk en van de relikwieën van de Oud-Katholieke kerk. Richard is sinds 1 april 2013 in dienst van de nieuw opgerichte afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters (EKK) van Museum Catharijneconvent en gaat per 15 mei 2013 drie dagen in de week werken als consulent/conservator van het erfgoed in de diverse Oud-Katholieke kerken en in het museum.

Foto: links Richard de Beer en rechts secretaris Verhey OKKN
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2013