Vijftig jaar priester

 Emeritus priester Niek van Ditmarsch viert zijn vijftigjarig priesterjubileum op zondag 9 juni aanstaande in de Ste. Gertrudis in Utrecht, de parochie waar hij zich nauw mee verbonden voelt. ‘Het is mijn wens dat deze viering zal plaats vinden te midden van onze gemeente, op zondagmorgen met alles erop en er aan,’ aldus de jubilaris.
In de vorige eeuw was Niek van Ditmarsch bijna 21 jaar pastoor van de Hilversumse parochie. In 1986 werd hij pastoor te Utrecht, maar niet nadat hij nog regelmatig her en der had insprongen in andere parochies om tijdelijke waar te nemen, zoals tot tweemaal toe in Amersfoort. In 1995 ging hij officieel met emeritaat, maar hij bleef nog tot op hoge leeftijd zijn diensten verlenen op de zondagmorgen of door de week.

Gedurende zijn pastoraat was Niek van Ditmarsch zeer actief betrokken bij de liturgievernieuwing in de kerk, hij stond mede aan de wieg van het kerkboek en gezangboek, zoals die in resp. 1993 en in 1990 verschenen. Van zijn hand verscheen ook het boekje Vieren en gedenken over de bijzondere feest- en heiligendagen in het kerkelijk jaar.

De jubileumviering in Utrecht op 9 juni begint om 10.00 uur. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 mei 2013.