Bisdommen actief in jongerenwerk

In beide bisdommen worden er weer speciale dagen georganiseerd voor jongeren. Haarlem bijt de spits af met een jongerendag op 15 juni a.s. in IJmuiden.De dag begint om 10.00 uur en wordt afgerond omstreeks 18.00 uur.

Het aartsbisdom volgt een week later op 23 juni met het inmiddels bekende Zomerfeest, ditmaal in Den Haag.

Speciaal thema dit jaar “Vrede en Recht’. Begonnen wordt daar om 10.30 uur in de kerk aan de Juffr. Idastraat en besloten omstreeks 19.00 uur.

Beide activiteiten zijn bedoeld voor jongeren van 7 t/m 15 jaar.

Zie ook de jongerensite.

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 mei 2013