Erna wordt priester gewijd

De bisschop van Haarlem heeft zijn voornemen bekend gemaakt om diaken Erna Peijnenburg tot priester te wijden op zaterdag 19 oktober a.s., de gedenkdag van de heilige profeet Joël.

De feestelijke wijding zal plaats vinden in de parochiekerk van de H. Agnes aan de Voorstraat te Egmond aan Zee en begint om 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid de wijdeling geluk te wensen.

Mw.drs. E.W.M. Peijnenburg werd op 1 juni diaken gewijd in Alkmaar, waar zij werkzaam is als assisterend pastor. Ook na haar priesterwijding zal ze belast blijven met de pastorale zorg voor de parochie Alkmaar.

Het is verheugend dat er weer een priesterwijding in het bisdom Haarlem plaats zal vinden.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deze priesterwijding mee te maken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 juli 2013