Summerschool aan de wandel

Theologiseren in het voetspoor van Willibrord gold op de derde dag van de summerschool wel heel letterlijk. Wietse van der Velde, docent kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie leidde de studenten in in de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland – en nam hen aansluitend mee op een excursie naar de Dom.

’s Middags gaf Prof. Mr. Jan Hallebeek, hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de VU, en toegevoegd docent kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie, een inleiding in oud-katholiek kerkelijk recht. Daarbij speelde het beroep op Willibord, als stichter van een zelfstandige kerk, natuurlijk ook een grote rol.

Wie een indruk wil krijgen van de inhoud van dit soort colleges kan natuurlijk ook boeken van de docenten raadplegen, van Wietse van der Velde verscheen bijvoorbeeld St. Joris op ’t Zand. Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort; van Jan Hallebeek de inleiding Canoniek Recht in ecclesiologische context. Beide publicaties zijn te verkrijgen via de webshop:  Daar vindt u van Joris Vercammen ook het boek Oud- en nieuw-katholiek.
Van Peter-Ben Smit vindt u verschillende publicaties op zijn auteurspagina bij amazon: http://www.amazon.com/Peter-Ben-Smit/e/B005NB3HVA

Tekst: Peter-Ben Smit
Foto: Marek Bozek
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 juli 2013