College op het terras

“Lex orandi – lex credendi (zoals je bidt, geloof je [vrije vertaling]) is een goed principe van katholieke theologie en de summerschool hield zich er aan. Na de Eucharistie in de St. Gertrudiskathedraal van zondag 14 juli, leidde Prof. Peter-Ben Smit de studenten op maandagochtend in de cursus en zijn samenhang, de principes, en de bronnen van Oud-Katholieke theologie in. Zo kregen de studenten een overzicht van wat hen nog te wachten stond aan kerkleer, spiritualiteit, liturgiek, kerkgeschiedenis en kerkrecht. Ook keken ze terug op de dienst van zondag; de studenten waren onder de indruk van het samengaan van ogenschijnlijk traditionele vormen en moderne inhouden en manieren van kerk zijn, de grote participatie van de gemeente, en de sfeer van gebed in de dienst – en dat ondanks de vele boeken en blaadjes! In het middagcollege hield aartsbischop Joris Vercammen, tevens docent ecclesiologie en ambtsleer aan het Oud-Katholiek Seminarie, een bevlogen lezing waarop een dusdanig goede discussie volgde, dat deze op het terras voortgezet werd. Een summerschool met vrijwillig nablijven, pardon: napraten dus!”

Tekst: Peter Ben Smit
Foto’s: Marek Bozek, Jan Schafhauser
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 juli 2013