Traditie en culturele context

Kerk zijn krijgt altijd vorm in een traditie en in een culturele context. De studenten van de summerschool bezochten op de vierde dag van het programma daarom het Museum Catharijneconvent waar een grote collecte Oud-Katholiek religieus erfgoed bewaard wordt. Zo maakten ze kennis met de rijkdom van specifieke traditie van de Roomsch-katholieke kerk van de oudbisschoppelijke Cleresie, zoals de Oud-Katholieke Kerk van Nederland nog steeds heet. Goed katholiek theologiseren gaat alleen, wanneer ook deze context mee bedacht wordt – naast de context van de (post)moderne cultuur. – Tegelijkertijd probeert katholieke theologie ook boven de grenzen van de eigen context uit te kijken. Katholiek betekent immers naast ‘op het geheel betrokken zijn’ (dat wil zeggen: op het gehele heil in Christus) ook: ‘op allen betrokken zijn’. Een katholieke kerk die zich isoleert van andere kerken houdt op een goed moment op geloofwaardig katholiek te zijn. Dit soort gedachtes vormen de achtergrond van het grote oecumenische engagement van de Oud-Katholieke Kerk. Dit engagement is uitdrukking van haar katholiciteit, van het ‘op allen betrokken zijn.’ Om ook aan deze kant van de theologische medaille recht te doen, gaf Prof. Peter-Ben Smit ’s morgens een inleiding in oud-katholieke oecumenische principes en dialogen.

Wilt u ook kennismaken met de traditie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland door haar kunstbezit, zie: www.catharijneconvent.nl – voor een actueel overzicht van de oecumenische relaties van de Unie van Utrecht, zie: http://www.utrechter-union.org/page/280/the_ecumenical_mission.

Tekst: Peter-Ben Smit
Foto: Jakob Thibault