Het is zover

Op 10 oktober kon in de Groningse pastorie eindelijk de handtekening worden gezet onder de opdracht aan de aannemer Benus om de kerkzaal te gaan verbouwen en aanpassingen te maken voor een gemeentezaal, toiletten e.d.
Hieraan ging een heleboel vooraf: zoals het overleg met de architect Roy van Mechelen, het advies van de Financiele Raad, het verwerven van de benodigde gelden, de offertes van aannemers, het nodige sloop~ en sleepwerk door parochianen, de uiteindelijke toestemming van het Collegiaal Bestuur en het nodige overleg en mailwisselingen.
Het werk zal een paar maanden in beslag nemen, maar in het voorjaar zal de parochie Sint Martinus dan over een mooie kerkruimte en een zaaltje beschikken, die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet.
De komende maanden zullen ook aan´bouwpastoor´ Victor Scheijde en zijn gezin niet ongemerkt voorbij gaan, zij wonen immers in de pastorie boven de kerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 oktober 2013