Drie jaar Ronde Venen

In een feestelijke viering op zaterdag 12 oktober in de Veenhartkerk heeft Katholiek Alternatief de Ronde Venen  stilgestaan bij haar drie-jarig bestaan. Een moment om stil te staan bij wat er in de afgelopen 3 jaar tot stand is gekomen en hoopvol en met vertrouwen de ingeslagen weg verder te gaan.
Men had er alles aan gedaan om er in alle opzichten iets moois van te maken. Via de plaatselijke kranten maar ook d.m.v. flyers was men in de Ronde Venen op de hoogte gebracht van de op handen zijnde Taizé-viering en huisorkest Vos, aangevuld met enkele gastmusici, maar ook het koor hadden een paar repetities achter de rug om goed beslagen ten ijs te komen.
Het was een inspirerende viering met als voorgangers de oud-katholieke pastoors Wim de Boer en Henk Schoon. De vele Taizé-liederen, de mogelijkheid een kaarsje voor iets of iemand aan te steken, de preek van Henk Schoon, het gaf allemaal een extra dimensie aan deze eucharistieviering.
Velen maakten gebruik van de gelegenheid om na het zingen van het slotlied “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” elkaar te ontmoeten en het glas te heffen. De pakketten voor de Voedselbank, door de kerkgangers meegenomen, werden aan vertegenwoordigers van deze organisatie aan hen overgedragen. Een avond om met veel dankbaarheid op terug te kijken.

Op dinsdag 15 oktober gaat bisschop Dirk Jan Schoon naar Mijdrecht om te spreken over ”Gezag in de Kerk”, met name hoe dat ingevuld kan worden. We zijn blij dat de bisschop, ondanks zijn overvolle agenda, bereid is om dit te doen voor onze geloofsgemeenschap. We komen samen in de aula van OBS Molenland, Molenwiek 48, 3642 BS Mijdrecht.

Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis.

 

Tekst: Elly Samson (licht gewijzigd)
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 oktober 2013