Gastcollege over orthodoxe kerken

Aan het Oud-Katholiek Seminarie werd dinsdag 15 oktober een internationaal gastcollege gegeven. Spreker was dr. Daniel Buda, roemeens-orthodox priester, docent theologie aan de universiteit van Sibiu, en momenteel werkzaam in Genève als coördinator voor Europese kerken bij de Wereldraad van Kerken.
In de ochtend gaf dr. Buda een introductie in de soms gecompliceerde wereld van oosters-orthodoxe en oriëntaals-orthodoxe zelfstandige landskerken (op de foto is daar iets van te zien). In de middag volgde een boeiende gedachtenwisseling tussen docent en studenten, onder andere over de plaats van de hedendaagse cultuur en de plaats van de oecumene in het leven van de orthodoxe kerken. Dit gastcollege werd mogelijk gemaakt door de Wereldraad van Kerken.

Tekst: Mattijs Ploeger
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 oktober 2013