Pastoor van Delft

De wat ingevoerde lezer had bij het bericht van vorige week over de op komst zijnde wisseling in het pastoraat al wat kunnen missen: wat gebeurt er met de parochie Delft, wanneer pastoor Wietse van der Velde naar Hilversum gaat?
Afgelopen zondag werd in Delft ook de ban gebroken toen in de afkondiging werd gemeld dat na het vertrek van pastoor v.d. Velde in het voorjaar van het volgende jaar, de huidige assisterende pastor, Robin Voorn, tot pastoor benoemd zou gaan worden door de bisschop.Een spontaan applaus voor de pastor volgde.
Robin Voorn woont met zijn gezin al een paar jaar in de pastorie van Delft en is daar, naast zijn werk als docent Levensbeschouwing aan het Stanilascollege, zeer actief in de parochie. Een pastoorsbenoeming lag dan ook in de lijn van de verwachtingen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 oktober 2013