Denken in de Driehoek

De culturele commissie van de Gertrudiskathedraal heeft voor het seizoen 2013-2014 weer een aantrekkelijk programma neergezet van de publiekslezingen Denken in de Driehoek rond het thema Hebben wij een vrije wil?

Hebben wij een vrije wil of is die een illusie? Het debat hierover wordt sterk gestuurd door biologen en psychologen. Ook filosofen zijn zich in de discussie gaan mengen. De lezingenserie van Denken in de Driehoek kiest een meer theologische en tegelijkertijd praktische invalshoek. Identiteit, toerekeningsvatbaarheid en vragen omtrent de eerder gemaakte keuzes van mensen met Alzheimer zijn enkele van de thema’s die aan bod komen.

Elke avond is er een uitdagende lezing en geeft een tweede deskundige een aanzet voor de discussie. Onder leiding van Marco Derks MPhil gaan zaal en sprekers vervolgens met elkaar in gesprek.

Op 30 oktober bijt Sicco Claus MPhil de spits af met de lezing: Zelfontplooiing, een onmogelijk ideaal?
Respons: prof. dr. Peter-Ben Smit.

Het volledige jaarprogramma en nadere informatie is hier te vinden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 oktober 2013