Reis naar je hart op de inspiratiedag

Blauw, rood, geel, roze en grijs, maar in het diepste is het goud in je hart.

Op de reis naar je hart, deel van de inspiratiedag geloofsopvoeding, kwam dat duidelijk naar voren. We leerden werken met kleuren als emotie om, ouders en kinderen samen, zichtbaar en tastbaar te maken hoe je je voelt en waar je staat en het diepste van je hart te ontdekken.

Zowel de ouders als de kinderen gingen hier vervolgens in een groep mee aan de slag. Met soms verrassende resultaten.

De inspiratiedag geloofsopvoeding op zondag 6 oktober in Amersfoort was goed bezocht en vormt een mooie opstap tot verder met elkaar praten over hoe nu praktisch handen en voeten te geven aan die ervaring van het goud in je hart, God in je hart. Daar wordt vanaf vanochtend hard aan gewerkt en een uitnodiging zal daar spoedig voor volgen


Overgenomen van website o.k. jongeren – zie daar voor meer foto’s.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 oktober 2013