Partners van pastores bijeen

In Den Haag, waar zaterdag 5 oktober jl. 21 partners en weduwen van oud-katholieke (emeriti) pastores bijeenkwamen, viel dit jaar het nodige te vieren. Zo bestaat het Vredespaleis honderd jaar en is het tweehonderd jaar geleden dat prins Willem Frederik na de Franse tijd op het strand van Scheveningen landde om de eerste Oranje-Nassau-koning van Nederland te worden, terwijl zijn achter-achter-achter-achterkleinzoon dit jaar als koning Willem Alexander in Amsterdam werd ingehuldigd. Het programma van de partnersdag stond dan ook in het teken van deze gebeurtenissen en plaatsen.

Tijdens het ochtendprogramma hield pastoor Wietse van der Velde in de Caeciliakamer van de oud-katholieke kerk van Den Haag een lezing over ‘Oranje, geloof en kerk’, terwijl het thema van het middaggebed in de kerk ontleend was aan het jubileum van het Vredespaleis: ‘Gerechtigheid en vrede’. In die dienst werd ook gedachtenis gehouden voor twee dit jaar overleden partners, Greet Roosjen en Tineke Tol-Nijenhuis, die zich jarenlang voor de pastoorsvrouwendagen (later: -partnersdagen) hebben ingezet.

Na de door Haagse parochianen verzorgde lunch, wandelde het gezelschap via de tuin van het paleis Noordeinde en de koninklijke stallen naar het museum ‘Panorama Mesdag’, waar een enthousiaste gids veel wist te vertellen over dit panorama, dat in 1881 door Mesdag cum suis vanaf het Seinpostduin in Scheveningen werd geschilderd. Elders in het museum was ook een panoramafoto van de inhuldiging van koning Willem Alexander te zien, samengesteld uit een grote hoeveelheid op 30 april op de Dam in Amsterdam gemaakt foto’s. Na de thee in het museumcafé ging men met de tram langs het Vredespaleis naar Scheveningen. Daar werd het Kurhaus bekeken en een wandeling over de onlangs gerenoveerde boulevard gemaakt, langs het Seinpostduin. De wandeling eindigde bij het restaurant ‘Spijs’, waar de dag in een gezellige sfeer als gebruikelijk met een heerlijke maaltijd werd besloten.

Tekst: Lidwien van Buuren
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 oktober 2013