Wisseling in het pastoraat op komst

 Afgelopen zondag, 6 oktober, werd in de parochies Hilversum, Den Haag en Schiedam afgekondigd dat er een wisseling in het pastoraat op komst was. In het eerste kwartaal van volgend jaar zullen de pastores Leen Wijker en Wietse van der Velde stuivertje wisselen. Beiden zijn dan meer dan tien jaar verbonden geweest aan respectievelijk de parochies Hilversum en Den Haag.
Al eerder formuleerde het Collegiaal Bestuur dat het een goed beleid zou zijn wanneer pastoors tenminste zeven en maximaal tien jaar aan een parochie verbonden blijven. Het is na zo’n periode zowel voor de pastores als voor de parochies goed wanneer er een wisseling komt. In de praktijk kan een dergelijke periode niet altijd strak gehanteerd worden, er zijn teveel factoren die daarbij een rol spelen, zoals de wensen van de pastores zelf, hun eventuele gezinssituatie, de beschikbare formatie e.d. Vanzelfsprekend gaat aan zo’n wisseling een intensief overleg vooraf met alle betrokkenen, zoals de pastores, de kerkbesturen en het Collegiaal Bestuur.

Pastoor Wijker zal de pastorale zorg op zich gaan nemen van de parochies Den Haag en Schiedam en pastoor Van der Velde gaat de zorg voor Hilversum behartigen en dat laatste in combinatie met zijn docentschap aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 oktober 2013