Groet bij het begin van de 40dagen

Laten we deze veertigdagentijd dan beginnen met een nieuwe start in ons leven. Niet de flauwe voortzetting van een flauwe winter die ongemerkt in een zachte lente overgaat, waarbij we doorgaan met wat we toch al deden (of nalieten), maar als een werkelijk zelfonderzoek waarbij we proberen te groeien in geloof, hoop en liefde, tot eer van de naam van de Heer en tot heil van onszelf en onze naasten. We wensen u daartoe Gods goede Geest.


Zo eindigt de groet aan het begin van de Veertigdagentijd, die de bisschoppen onlangs deden verschijnen. De volledige tekst is hier te vinden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 maart 2014