Vastenactie niet in de knel

In verband met de recente wetgeving in Oeganda met betrekking tot homoseksualiteit, was er de nodige onrust ontstaan over het Vastenproject van dit jaar, dat bestemd is voor een project in Oeganda. Het bestuur van Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland heeft een uitstekende verklaring afgegeven waarom dit project toch wordt gehandhaafd. De bisschoppen delen geheel deze argumentatie en het project blijft dan ook ongewijzigd.
Zie hier voor de verklaring van het bestuur van Sint Paulus.
Voor informatie over het vastenproject volge men deze link.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau,
5 maart 2014