Bondsdag

Op 13 mei a.s. wordt waarschijnlijk de laatste Bondsdag in oude stijl georganiseerd. Op die dag wordt inmmers formeel beslist in welke vorm het werk van de Bond van O.K. Vrouwen in Nederland wordt voortgezet.
De Bond is ditmaal te gast in Alkmaar, alle leden zijn welkom van 10.00 uur in de oud-katholieke kerk aan de Nassaulaan.

Na de bondsvergadering, waar maar anderhalf uur voor is uitgetrokken, worden de aanwezigen in de middag getrakteerd op de voorstelling ‘De Bijbel in een uur” door verhalenverteller Kees Posthumus. Kees is geen onbekende in onze kerk en trad al eerder op bij andere gelegenheden. Hij toert op dit moment ook door het land met een voorstelling over Paulus.
Voor het volledige programma zie hier.
Foto: Bondsdag in Haarlem 2010
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2014