Kerkelijk examen Marieke Ridder

Op maandag 7 april legde drs. Marieke Ridder haar kerkelijk examen af. Daarmee komt een einde aan de periode waarin zij aan het Oud-Katholiek Seminarie studeerde als onderdeel van haar overgang van de PKN naar de OKKN. Bij het vak pastoraat (dr. Remco Robinson) schreef zij een scriptie over geheimhouding en het delen of breken van geheimhouding in het parochiepastoraat en de geestelijke verzorging. De overige vakken die tijdens het examen aan de orde kwamen, waren kerkelijk recht (prof. mr. Jan Hallebeek) en sacramentstheologie (dr. Mattijs Ploeger).
Het diploma werd haar door de rector “met veel genoegen” uitgereikt. Marieke Ridder, voormalig gereformeerd predikant, werkt als geestelijk verzorger in Hoofddorp en is een priesterkandidaat voor het bisdom Haarlem. Op de foto zien we de kandidaat en de drie docenten in de benedenzaal van de Haarlemse kathedraal. Hieronder nog wat beelden.
Wij feliciteren Marieke met het behalen van het examen.


Tekst: Mattijs Ploeger
Foto: Jantine Ridder