Op ’t verkeerde moment bij elkaar

Oliewijding Haarlem
Even zat ik met mijn oren te klapperen: hoorde ik het goed? De bisschop van Haarlem, mgr. dr. Dirk Jan Schoon, die zijn preek bij de Oliewijding, maandagavond 14 april, in Haarlem begon met de woorden: “ Eigenlijk zijn we vanavond op het verkeerde moment bij elkaar. Volgens ons kerkboek dient de wijding van de oliën op Witte Donderdag te geschieden, voorafgaand aan de avonddienst.”

Maar gelukkig bleef het daar niet bij. Een goed gevulde kathedrale kerk, met vertegenwoordigers van alle parochies en parochie in oprichting waren present. Met de lezingen van Palmzondag nog in onze oren vierden we de Oliewijding: de zegening van de olie voor de geloofsleerlingen, de olie voor de zieken en de wijding van het heilig Chrisma, te gebruiken bij de vieringen van Doop, Vormsel en Priesterwijding.

Maar wat bedoelde de bisschop nou precies? “Eigenlijk zijn we vanavond op het verkeerde moment bij elkaar.“? Hij wilde een verbinding maken van de viering van de Oliewijding mét het Evangelie van Witte Donderdag! Hij vervolgde: `is er een duidelijker illustratie mogelijk van de bedoeling van de sacramentenbediening waartoe we die oliën wijden, dan de meester die de voeten van zijn leerlingen wast? “Wanneer dan ik, uw heer en meester, uw voeten gewassen heb, moet ook gij elkander de voeten wassen.” In deze dienstbare liefde toont de Zoon zich één met zijn hemelse Vader en door zijn voorbeeld worden wij opgeroepen om één te worden met hem’. En zo vervolgde de bisschop: ‘als de bediening van de sacramenten de kernmomenten zijn in ons kerkelijke leven, dan moet ook al het andere dat met dat kerkelijke leven te maken heeft, in het teken van die dienstbaarheid staan’.

Een prachtige oproep voor een manier van navolging van de Heer welke gestalte kan krijgen in iedere parochie én in het leven van ieder mens. Als parochie de lofzang gaande houden – ook als er weinig te zingen valt of als de moed je in de schoenen zinkt – elkaar de voeten wassen en niet de oren – en de dienstbaarheid naar de medemensen open houden. Daar waar een mens een beroep ons doet, die gebruik maakt van onze gastvrijheid, ieder persoonlijk maar zeker ook in het leven als parochiegemeenschap.

Of met de woorden van de bisschop: ”de ander als gast welkom te heten in je huis, in je leven, en je voor zijn welzijn in te zetten, zo zeggen we met de zalving van dopelingen of zieken tegen kwetsbare mensen: je bent een oneindig kostbaar kind van God, je leven gaat nooit verloren. En als we ambtsdragers zalven, dan zeggen we: met Gods genade geven we jou de opdracht om ons voor te gaan in de lofzang en het dienstwerk, niet om te suggereren dat wij er dan vanaf zouden zijn, maar om ons gezamenlijke lofzang en ons dienstwerk te coördineren en te leiden.”

Een prachtig beeld van een parochiegemeenschap die samenkomt om te vieren en dienstbaar te zijn voor een ieder die een beroep op deze parochiegemeenschap doet, waardoor wij kunnen oefenen in gastvrijheid. En als parochiegemeenschap en als individu mogen we dat doen met vallen en opstaan. Het hoeft niet perfect, het is en blijft mensenwerk. En daar waar bij als mensen falen wordt onze onmacht door de Heer God omgekeerd in openheid op de toekomst die altijd mogelijk blijft.

“Het is de vreugde om het Paasfeest, die voor ons de uiteindelijke reden is dat we niet hoeven te twijfelen aan de zin van ons leven, aan onze inzet voor de kerk en voor elkaar, en aan de toekomst van onze wereld”, zei de bisschop tot besluit van zijn preek. Voor de volledige tekst zie hier.

Medewerking aan de viering werd verleend door de Schola onder leiding van Klaas Wijker; organiste was Fiete Smit – Maan. De kathedraal was gevuld met geurige wierook en de ook de oliën verspreidden een aangename geur. Het was goed om als kerkgemeenschap van het Bisdom Haarlem zo bij elkaar te zijn rondom onze bisschop, te luisteren naar woorden uit de Schriften, te bidden en te zingen, samen Eucharistie te vieren. Aansluitend was er koffie/thee en gelegenheid om de feestelijke ontmoeting verder voort te zetten.

We waren op ’t goede moment bij elkaar, in onze opgang in de Goede Week naar Pasen!

Tekst en foto’s: Pastoor Rudolf Scheltinga
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2014