Nijmegen eert Rowan Williams

Op donderdag 15 mei 2014 reikte de Radboud Universiteit Nijmegen ter gelegenheid van haar 91e verjaardag een eredoctoraat uit aan dr. Rowan Williams. De universiteit roemde de wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten van Williams, voormalig hoofd van de Anglicaanse kerk en momenteel Master van Magdalene College (University of Cambridge) en lid van The House of Lords.

Als aartsbisschop bevorderde dr. Williams de dialoog tussen christenen onderling en tussen christenen en moslims en joden, aldus de universiteit, en als theoloog verdiepte hij zich onder andere in de oosters-orthodoxe filosofie en de Russische literatuur, en de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Een orthodoxe theoloog, met een grote maatschappelijke betrokkenheid, die politiek gezien liberale standpunten inneemt.
Dr. Williams verzorgde in het kader van zijn bezoek aan Nederland op 13 en 14 december 2013 de Edward Schillebeeckx lezing in Nijmegen en gaf tevens een lezing in de Utrechtse kathedraal. Zie eerder bericht.

Vorig verschenen twee Nederlandse vertalingen van boeken van dr. Williams: “Tekens van Vertrouwen” en “Geloof in de publieke ruimte”, In het laatste boek laat dr. Williams zien dat religie en geloof – in al hun variaties – een constructieve bijdrage leveren aan een morele en verantwoordelijke samenleving. In 26 thematische hoofdstukken toont Williams de religieuze identiteit van Europa, het belang van gemeenschap en pluralisme, en de effecten van secularisme.

Deken drs. W.B. van der Velde was namens het Metropolitaan Kapittel van Utrecht en de aartsbisschop van Utrecht aanwezig bij de uitreiking van het eredoctoraat.

Zie ook de berichtgeving van de Universiteit.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 mei 2014