Inwijding Kapel Statie

Op de achtste dag van Pinksteren, zondag 15 juni, zal de Lebuïnuskapel in Hengelo plechtig wordt ingezegend door de aartsbisschop van Utrecht. Tijdens de feestelijke viering zal de bisschop ook het sacrament van het vormsel toedienen aan twee jonge mensen uit de statie. De consecratie van het altaar met chrisma en de betekening van deze twee jonge mensen met chrisma verwijzen naar dezelfde werkelijkheid. Christus die in ons midden komt door de kracht en de inspiratie van zijn Geest.
De Lebuïnuskapel werd enkele jaren geleden met steun van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht aangekocht voor het gebruik door de Statie Twente en begin dit jaar voorzien van een nieuwe inrichting, mogelijk gemaakt dankzij giften van de parochie Hilversum en het O.K. Ondersteuningsfonds. Na de herinrichting is nu alles gereed om de kapel feestelijk in te wijden.
Gelet op de beperkte capaciteit van de kapel worden eventuele belangstellenden van buiten de statie verzocht contact te nemen met het statiebestuur of er nog voldoende plaats beschikbaar is.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 juni 2014