Geloof als inspiratie

De staf van het Oud-Katholiek Seminarie verzorgt in samenwerking met de parochies Utrecht en Haarlem opnieuw een serie boeiende lezingen: Geloof als inspiratie. Perspectieven op geloven met hoofd, hart en handen in de Oud-Katholieke Kerk

29 september (Haarlem), 2 oktober 2014 (Utrecht): drs. Wietse van der Velde
Marginaal geloof? De geschiedenis van een katholieke minderheid
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland in historisch perspectief

3 november (Haarlem) en 6 november (Utrecht) 2014: dr. Mattijs Ploeger:
Dankbaar denken: “geloofsleer” als kritische levenshouding
Theologie als bron van spiritualiteit en sociale kritiek

1 december (Haarlem) en 4 december (Utrecht) 2014: prof. Peter-Ben Smit:
De uitdaging van de ander: oecumene als maatschappelijk model
Over oud-katholiek oecumenisch engagement en internationale gemeenschap

2 februari (Haarlem) en 5 februari (Utrecht) 2015: dr. Remco Robinson:
Geloof als praktijk: over de uitdaging van een “geaarde” spiritualiteit
Over het gemeenteleven in oud-katholieke parochies

2 maart (Haarlem) en 5 maart (Utrecht): dr. Koenraad Ouwens (onder voorbehoud):
Vieren om te leven: liturgie als oase en leidraad
Over de liturgie als bron van spiritualiteit en inspiratie voor het hele leven

9 (Utrecht) en 13 (Haarlem) april 2015: prof. dr. Jan Hallebeek:
Recht om recht te doen: kerkelijk recht als navolging van Christus
Over inhoud, functie en uitdaging van het recht in de kerk

De lezingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de kathedrale kerken van St. Gertrudis, Willemsplantsoen 3, Utrecht en van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76, Haarlem (TOEGANG VRIJ)

Zie ook: www.utrecht.okkn.nl of www.haarlem.okkn.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 augustus 2014