Wisseling van de wacht in Amersfoort

Op zondag 31 augustus neemt Grete Verhey-de Jager na bijna elf jaar afscheid als pastoor van de parochie van Sint Joris op ’t Zand te Amersfoort. Zij blijft nog wel actief als studentenpastor en als geestelijk verzorger in het ziekenhuis Tergooi.

De aartsbisschop zet een duo in om de pastorale zorg voor de parochie Amersfoort te gaan bedienen. Louis Runhaar zal per 1 september in eerste instantie als pastoraal werker aan de gang gaan en wordt daarbij geassisteerd door pastor Ward Cortvriendt, die tevens rector van de Statie Twente is. De eindverantwoordelijk komt in de handen van Louis Runhaar te liggen, die met zijn gezin ook de pastorie zal betrekken. Er breekt een nieuwe tijd aan voor de parochie met een nieuwe dynamiek van een jong gezin in de pastorie.
Met aanstellingen van resp. 70 + 20% wordt de groei van de parochie gedurende de afgelopen jaren ook vertaald in een iets ruimere pastorale inzet.
Wij wensen de nieuwe pastores veel zegen op hun werk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 augustus 2014