Laatste nieuws : Het Congres is vol!

Wij zijn zeer verheugd over de grote belangstelling voor het congres.
Maar helaas gezien de capaciteit van de Domkerk en het Academiegebouw heeft het congrescomite moeten besluiten de aanmeldingstermijn per heden te sluiten.
 
Dit is zowel van toepassing voor het congres als de aparte aanvraag voor de zaterdagviering in de Domkerk.
Ook kan degene die alleen een kaart heeft aangevraagd voor de viering in de Domkerk, helaas de aansluitende receptie niet bezoeken.  
 
Deelnemers aan het congres ontvangen geen inschrijvingsbewijs vooraf, maar kunnen alle congres-bescheiden afhalen op donderdag 18 september vanaf 14.00 uur in de Gertrudis, of de volgende dagen vanaf 08.00 uur ook in de Gertrudis.
Toegangskaarten voor allleen de zaterdagviering in de Domkerk zullen vanaf 10 september per mail worden toegestuurd. Congresdeelnemers hebben toegang via hun badge.
 
Het Congrescomite 
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 september 2014