Seminariedag op ‘t Zand

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie nodigt u hierbij uit voor de openbare Seminariedag ter opening van het studiejaar 2014-2015. De bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdag 27 september 2014 in de oud-katholieke parochiekerk van St. Joris, ’t Zand 13 te Amersfoort.

Aanvang 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor koffie of thee.

Het openingscollege van dit studiejaar zal worden gegeven door prof. dr. Peter-Ben Smit en is getiteld:

Traditie als Missie – 125 jaar Unie van Utrecht – 1275 jaar in de voetsporen van St. Willibrord.

Naast het openingscollege zal er een kort jaarverslag van de rector en een bijdrage van de studenten zijn.
Ter verpozing van de gewijde aandacht zal worden gemusiceerd door Johannes van Riessen en Mattijs Ploeger.

Na afloop van het college is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
Uw aanwezigheid en ook die van verdere belangstellenden wordt zeer op prijs gesteld.

mr. drs. K.J. Visser, voorzitter en S.C. Smit-Maan, secretaris

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 augustus 2014