44 pagina’s gedachten en gebeden bij Advent en Kerst

Uit de inleiding:

Gedurende de vier weken van de Advent bereidt de kerk zich voor op het grote feest van Kerstmis. Dat feest gedenkt de geboorte van Jezus van Nazaret in de stad van David, Bethlehem.

Wat betekent deze persoon voor ons, dat hij ons na tweeduizend jaar nog altijd inspireert? Het heeft te maken met zijn levensloop, zoals die in de vier evangeliën in de Bijbel wordt beschreven. Die levensloop wordt gekenmerkt door een volstrekte concentratie op wat wordt omschreven als ‘het koninkrijk van God’ of ‘het koninkrijk der hemelen’. Dat koninkrijk breekt aan met de komst van Jezus, hij is de verpersoonlijking van dat koninkrijk. Het is daarmee geen geografische aanduiding, als zou dat rijk sinds Jezus’ leven binnen bepaalde grenzen zijn aan te wijzen. Het is eerder een kwalitatieve aanduiding: Gods koninkrijk krijgt daar gestalte, waar mensen in navolging van Jezus leven.

In de overwegingen die in dit boekje volgen, staan we stil bij verschillende aspecten van Jezus: zijn gehoorzaamheid, zijn dienstbaarheid, zijn gerechtigheid en zijn liefde. Met de gedachten die we formuleren kunnen we de volheid van Gods genade die in Jezus verschenen is, niet vatten. Maar we hopen dat ze tot meditatie aanzetten en ons helpen om die volheid in ons eigen bestaan te ontdekken en te ontwikkelen en zodoende zelf te groeien in ons vertrouwen. 

Te koop via de webshop. (Voor grotere bestellingen geldt een gunstiger tarief, neem daarvoor contact op met het Bisschoppelijk Bureau).