Congresvrijwilligers vieren succes

Zo´n zeventig van de honderd mensen die zich als vrijwilliger hadden ingezet voor het congres in september, waren op vrijdagavond 14 november bijeen in Utrecht. Het was een vrolijke dank-je-wel bijeenkomst, waarin werd teruggeblikt en het succes werd gevierd. “De uitstraling is merkbaar, overal waar ik kom”, zei bisschop Joris, die een ieder dankte “dat jullie de kerk en de IBC dit hebben gegeven.”

De bijeenkomst stond onder de opgewekte leiding van Brigitte Paulissen en Loes Berkhout. Nadat de film nog eens was bekeken, boog men zich in groepjes over de vragen: ‘wat heeft het je gekost en wat heeft het je gebracht’. Al snel raakte een flap vol met geeltjes: het heeft veel tijd en energie gekost, zere voeten, slapeloze nachten en zweetdruppeltjes, maar het heeft net zo veel of misschien wel meer energie opgeleverd. Steekwoorden die overheersten waren: blijdschap, een hoerastemming, enthousiasme, creativiteit, voldoening, kippenvel, verbondenheid en saamhorigheid. Samengevat: ‘kerkwerk is erg leuk en waardevol’.

Comitévoorzitter Frank de Haart presenteerde de uitkomsten van de enquête. Op een enkeling na was iedereen tevreden naar huis gegaan en het thema was goed verwerkt in het programma. De dienst op zaterdag werd het meest gewaardeerd, direct gevolgd door het spektakel van Dio van Maaren dat op de zaterdagavond in de kloostertuin te zien was. Maar eigenlijk werden alle programmaonderdelen goed gewaardeerd.

En dan waren er woorden van dank. Namens de bisschoppen aan alle mensen die zich het vuur uit de sloffen hadden gelopen en de handen uit de mouwen gestoken. De toneelgroep, de mensen die de vieringen hadden verzorgd, het congrescomité, de presentatoren, de workshopverzorgers en alle mensen die hand- en spandiensten hadden verrichten en de gasten een geweldig congres hadden bezorgd. Samen hadden we dit voor elkaar gekregen. Samen gingen we daarna aan de borrel waarbij iedereen nog eens zijn of haar eigen ervaringen kon delen.

Tenslotte: zo’n honderd mensen hebben aangegeven het boek met beelden en teksten van het congres te willen ontvangen. Het gaat er komen, zo mogelijk dit jaar nog.  

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 november 2014