Eerste exemplaar Missie en Diaconaatskalender 2015 aangeboden

Het is zover! De Missie en Diaconaatskalender 2015 is verschenen en vandaag werd het eerste exemplaar aangeboden aan Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, door de secretaris van Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan projecten die niet alleen door de Oud-Katholieke Kerken maar ook door o.a. de Anglicaanse Kerken en de Lutherse kerken ondersteund worden. Kortom een concreet voorbeeld van oecumenische samenwerking!
Ook u kunt de projecten steunen door de Missie en Diaconaatskalender 2015 te kopen voor € 8. Dit verkoopbedrag is slechts mogelijk doordat er uitsluitend belangeloos gewerkt wordt door de ontwerpers, opstellers en verdelers. U kunt de kalender bestellen via secretaris@stpaulus.okkn.nl. Bestelt u liever per telefoon dan kan dat ook op 071-4076689. Toezending kost voor 1-7 kalenders € 4,–aan porto extra. 
De kalender wordt op luxe kringlooppapier mèt eurokeurmerk en zónder bleekmiddelen gedrukt. U zult foto’s zien van activiteiten van koptische Christenen in Egypte. Van een Blijf-van-mijn-lijf Huis in Hong Kong, opgezet door Christenen. Van de Onafhankelijke kerk in de Filippijnen, waarvan een bisschop enkele jaren geleden en nog onlangs enkele priesters werden doodgeschoten toen zij openlijk partij kozen voor de belangen van de armen in het land. Van blinden in Zuid Afrika, die succesvol een imkercursus volgen. Op aparte pagina’s worden de foto’s extra toegelicht. Alle belangrijke christelijke feestdagen zijn opgenomen en er is bij elke dag plek voor een notitie. Naast de hoofdtalen Nederlands en Duits zijn er vijf vertalingen o.a. Engels, Frans en Pools. Dit bijzondere geschenk voor de feestdagen bevelen we van harte aan!

Zie ook de berichtgeving op www.raadvankerken.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 november 2014