Vragenuurtje met de Aartsbisschop over het IBC bezoek aan Rome

Op zondag 30 november is er in de Gertrudiskathedraal in Utrecht gelegenheid om met de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, van gedachten te wisselen over het recente historische bezoek aan Rome. 

Onlangs is de oud-katholieke bisschoppenconferentie onder zijn leiding voor het eerst in de geschiedenis in privé-audiëntie ontvangen door de bisschop van Rome, paus Franciscus. Ook zijn er gesprekken gevoerd met kardinaal Kurt Koch en de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen.

Wat betekent het bezoek? Wat is de zin ervan voor onze lokale kerk? Welke onderwerpen zijn besproken? Wat is er nu wel en niet mogelijk tussen Rome en Utrecht? Wat is de stand van zaken in onze dialoog? Voor deze en vele andere vragen is ruimte.

Het vragenuurtje begint rond 12.20 uur, na het gezongen middaggebed (aanvang 12.00 uur).

U bent van harte welkom!

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 november 2014