Vormen in Schoonhoven

Door: Rina Homan

Bijna niemand weet meer wanneer de bisschop voor het laatst in Schoonhoven is geweest om het vormsel toe te dienen. Op 23 november was echter voor het eerst sinds jaren weer vormen. Het was een groot feest om 3 vormelingen te hebben en ook nog 2 nieuwe parochianen aan de aartsbisschop te mogen voorstellen. Het kerkje was bijna te klein.

In de preek ging de bisschop uit van de lezingen, maar hij ging ook in op de zalving met olie. Mensen met olie zalven. Koningen werden ook met olie gezalfd. Wij allemaal zijn koningskinderen. De kinderen van de kinderkerk hadden kronen gemaakt, met 7 vlammen als symbool van de zeven gaven van de geest. Als extra verrassing zong het koor een speciale antifoon bij de voorbeden. Al met al een zeer goed feest. Hopelijk is dit iets om lang op terug te kijken, maar niet zo lang dat men niet meer weet wanneer het voor het laatst was. 

Een beeldverslag vind u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 november 2014