Vacature jongerenpastor

In verband met het op handen zijnde vertrek van de huidige functionaris is het Collegiaal Bestuur op zoek naar een jongerenpastor (m/v) voor het continueren van het jongerenwerk en het jongerenpastoraat in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Het jongerenwerk binnen de OKKN concentreert zich rond vier doelen; verdiepen, ontmoeten, integreren en ruimte geven. Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van de kerk, maar hebben ruimte nodig om zich te ontplooien, andere jongeren om zich heen nodig om samen mee op te lopen, verdieping nodig om hun eigen (geloofs)leven vorm te geven en integratie in en van de rest van de kerk nodig om hun plek binnen het geheel te vinden en vorm te geven.

Het jongerenwerk vindt plaats op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De jongerenpastor houdt zich met name bezig met deze laatste twee niveaus maar ondersteunt tevens het jongerenwerk op plaatselijk niveau. Hij of zij is een bruggenbouwer, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en anderen in de kerk. De jongerenpastor richt zich op jongeren van 9 tot en met 25 jaar maar met een focus op de 12 tot 17-jarigen.

De vacature vindt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 mei 2015