Mini symposium – Utrecht en Manila – 50 jaar solidariteit als bijdrage aan de oecumenische beweging

De Oud-Katholieke Unie van Utrecht staat al vijftig jaar in volledige kerkelijke gemeenschap met de Filippijnse Onafhankelijke Kerk. Deze band tussen een Europese en een Aziatische kerkfamilie is geen overeenkomst die ergens in een bureaulade ligt, er wordt integendeel op veel niveaus hard gewerkt hier handen en voeten aan te geven. Leden van de kerk op de Filippijnen en van de Oud-Katholieke kerken van Europa hebben ontdekt hoe we in een tijd van globalisering samen nieuwe inhoud kunnen geven aan onze katholiciteit.

Op dit mini-symposium in Utrecht zullen vertegenwoordigers van beide kerken korte presentaties geven over de ontwikkeling van deze bijzondere band, en ervan getuigen hoe deze full communion beide kerkfamilies heeft beïnvloed.

Gasten uit de oecumene zullen vanuit bredere context naar deze relatie kijken, het vergelijken met vergelijkbare kerkelijke gemeenschappen en uitdagingen voor de toekomst formuleren.

Het minisymposium vindt plaats op 12 juni 2015 in Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht. Aanvangstijd is 15.00 uur, u bent welkom voor koffie en thee vanaf 14.30 uur. De voertaal zal vooral Engels zijn. De toegang is vrij en opgave niet nodig. 

Aansluitend op het symposium vindt om 17.30 uur een gezongen viering van de Eucharistie plaats in de Gertrudiskathedraal. De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, gaat voor en de Obispo Maximo van de Filippijnse Onafhankelijke Kerk, Mgr. Ephraim S. Fajutagana, zal preken. Ook hier bent u van harte welkom.

____________________

Fifty years ago, the Old-Catholic Churches united in the Union of Utrecht and the Philippine Independent Church established full communion. Churches very different in outlook and history discovered that they were united in a common understanding of being church in the world today. Together they have found news ways to express their catholicity and solidarity. At this mini symposium, representatives from both churches will testify to the impact this full communion has had on them and on their churches, while ecumenical guests will comment on this special relationship and put it into wider context.

The symposium on the 12th of june will start at 3pm, coffee/tea from 2.30 pm. The meeting will be followed at 17.30 by a celebration of the Eucharist, in which the Archbishop of Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, will preside and the Obispo Maximo, The Most Reverend Ephraim S. Fajutagana, will preach. 

English will be the main language. Admission is free.

____________________

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 mei 2015